Tarvolan kylän kehittämissuunnitelma
30.12.2001 Tarvola

Yhteistyössä Lappajärvi life hankkeen kanssa on Tarvolan kylässä aloitettu kattava kartoitus luonnosuojelun  ja kylän kehittämisen tehostamiseksi. Hankkeen käynnistämiseksi perustettiin n. 15 henkinen työryhmä, joka kokoontui käsittelemään kehityskohteita aihepiireittäin. Kohteita olivat mm. vesiensuojelu, jätehuolto, matkailun kehittäminen, elinkeinoelämä ja  palvelut, luonto, nähtävyydet ja muinaismuistot, maisemanhoito ja yhdistystoiminta.

Hanke käynistettiin vuoden 2001 alussa ja ryhmä kokoontui 6 kertaa pohtimaan ratkaisuja. Kokousten pöytäkirjoista muodostettiin yhteenveto, joka toimitettiin Länsi-Suomen Ympäristokeskukseen. Keskuksen yhteistyökumppani Sirkka Hippi laatii yhteenvedosta puhtaaksikirjoitetun suunnitelman, joka esitellään myöhemmin kyläläisille yksityiskohtaisesti. Suunnitelmaan tulee myös erityinen vesiensuojeluosa, jonka laatii Eeva-Maija Savola Lappajärven kunnasta. Kun saamme puhtaaksikirjoitetun version suunnitelmasta, liitämme sen nähtäville kokonaisuutenaan Tarvolan internet sivuille.

Voitaneen todeta, kokouksien tuloksena saatiin melkoinen joukko erilaisia kehityskohteita, joista pienimpiä, kuten tiedottamiseen ja internetsivuihin liityviä toimia on talkoovoimin käynnistetty heti. Listalta löytyy myös suuria hankkeita, kuten turvallisen maisematien rakentaminen länsirannantielle, joka vaatii jo yhteistyökumppaneita ja rahoitusta toteutuakseen.

Kyläsuunnitelma on nyt otettu kyläyhdistyksen ohjelmaan jäädäkseen. Sitä tarkastellaan kerran vuodessa ja tehdään tarvittavia täydennyksiä. Suunnitelmassa on asioita, jotka tulevat kulkemaan mukana useita vuosia, niiden laajuuden takia, mutta ilman pitkäjänteistä työtä ne voivat jäädä toteuttamatta. (PA)
<-- Takaisin uutisiin