Tarvolan kylän tilastot

ASUKASMÄÄRÄ  (Ajopäivä 15.11.2001)
Ikä

Miehiä

Naisia

Yhteensä

 

Lkm

%

Lkm

%

Lkm

%

0 – 5

21

2,6

17

2,1

38

4,6

6 – 7

7

0,9

12

1,5

19

2,3

8 – 10

11

1,3

16

1,9

27

3,3

11 – 17

53

6,4

55

6,7

108

13,1

18 – 24

48

5,8

30

3,6

78

9,5

25 – 30

16

1,9

13

1,6

29

3,5

31 – 40

50

6,1

45

5,5

95

11,5

41 – 50

78

9,5

79

9,6

157

19,1

51 – 60

46

5,6

40

4,9

86

10,4

61 – 70

51

6,2

58

7,0

109

13,2

71 – 80

24

2,9

40

4,9

64

7,8

81 – 90

5

0,6

7

0,9

12

1,5

91 – 99

1

0,1

0

0,0

1

0,1

100 – 200

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Yht

411

49,9

412

50,1

823

100VÄESTÖJAKAUMA

Koko tarvolan alueella työvoimaan laskettiin kuuluvaksi 443 henkilöä (53 %)
-  työssä oli 399 (90 %) ja työttömiä 44 (10 %).
Eläkeläisiä oli väestöstä 186 (23 %) ja kouluikäisiä 154 (19 %).

TYÖYMPÄRISTÖ
Tarvolan kylän työpaikkaomavaraisuus on 30 %.