Kenttäanalyysi (SWOT -analyysi
 
MAHDOLLISUUDET Kirkonkylä levittäytyy Söyringin suuntaan, eläkeläisten viihtyminen kakkosasunnoiksi muutetuissa loma-asunnoissa
nuolialas.jpg (1133 bytes)
VAHVUUDET
Sijainti järven rannalla oma koulu, kirkonkylän läheisyys, lapsien suhteellisen suuri määrä ja loma-asutus
nuolioikea.jpg (1132 bytes)

Tarvolan kylä

nuolivasen.jpg (1017 bytes) UHKATEKIJÄT
Lappajärven veden laatu
nuoliylos.jpg (1106 bytes)
HEIKKOUDET
Väestön keski-ikä nousee, nuoret puuttuvat aktiivitoiminnasta, kyläläisten haluttomuus myydä tonttimaata