Kyläsuunnitelman hyväksyminen

Kaikki kunnan kylien kehittämissuunnitelmat esitetään vuosittain yhdessä kunnan käsiteltäviksi. Käsiteltävän suunnitelman liitteenä tulee olla kyläseuran kokouspöytäkirja ja talkoositoumus selvitys, jossa kyläseura sitoutuu totuttamaan kyläsuunnitelmaa. Vastaavasti kunta sitoutuu em. kyläsuunnitelmien toteuttamiseen. Kyläsuunnitelmat hyväksytään kunnanhallituksen tai –valtuuston kokouksissa normaalin käytännön mukaisesti. Kaikki kunnan kyläsuunnitelmat kerätään kunnan kylien kehittämishankkeen osaksi. Kunnassa tulee olla meneillään oleva kehittämishanke, jotta TE -keskus rahoittaa kylien kehittämiseen liittyviä kehittämis- ja investointihankkeita. Kunta tekee yhdellä kerralla päätöksen vuosittaisista kylien investointi- ja kehittämishankkeista, jotka kunta esittää piiriviranomaisille. Kunnalla meneillään olevaan kylien kehittämishankkeeseen tehdään oikaisupäätökset sitä haettaessa. Hankkeiden tukipäätökset tehdään kunnalle, jonka kautta hankkeen rahaliikennekin hoidetaan. Kaikki maksuerät hoidetaan kunnan osoittamalle tilille. Kunta vastaa siitä, että tukipäätöksen liitteenä olevat tuen ehdot tulevat investointihankkeesta vastaaville tiedoksi ja että niitä myös noudatetaan. Ohjausryhmä valvoo hankkeen toimintaa rahoituspäätöksen edellyttämällä tavalla. Kehittämishankkeiden ja investointien osarahoitukseen kuuluu eräänä osana kyläläisten talkootyö. TE -keskuksen maaseuturahasto hyväksyy arvioidun talkootyön ja kuitittomien tarvikkeiden arvon ja niiden osuuden koko hankkeen rahoituksesta ennen rahoituspäätöksen tekemistä. Talkootyöksi hyväksytään vain sellainen työ, josta muiden tekemänä yleisesti laskutetaan. Talkootyö lasketaan aina kehittämishankkeen yksityiseksi rahoitusosuudeksi. Talkootyöstä on pidettävä tuntikirjanpitoa, josta selviää eri henkilöiden päivittäiset työpanokset (nimi, aika, työn laatu ja hinta), sekä allekirjoitukset ja korvauksetta luovutetut tarvikkeet. Aineistoa on säilytettävä tositeaineistosta erillään vähintään kuusi vuotta.