Ensisijaisesti toteutettavat uudet hankkeet:

Kylätoimikunta keskittyy ensisijaisesti toteuttamaan seuraavat toimenpiteet kylän kehittämiseksi lähivuosina:

  1. Moottorikelkkareitin perustaminen Söyringinlahdelta Hanhivuorelle
  2. Sepän uimarannan kunnostaminen.
  3. Kevyenliikenteen väylän rakentaminen Länsirannantielle. Hankkeella parannettaisiin merkittävästi koululaisten liikenneturvallisuutta.
  4. Söyringin alueen liittäminen kunnalliseen viemäröintiverkkoon. Muilla alueilla kiinteistökohtaiset puhdistamot.
  5. Tiedotuksen lisääminen kyläilloissa ja internetissä.