Kylätoimikunnan viimeksi toteuttamat hankkeet
  • Tarvolan koulun ja Hautalahden uimarannan uima- ja nuotiopaikkojen kunnostaminen talkootyönä. Kunnostustyötä on tehty useina vuosina ja jatkuu edelleen tarvittaessa.

  • Hanhivuoren laavu pitkospuineen 1997-98. Toteutettu pääosin talkootyönä ja osin avustuksina ja kyläyhdistyksen varoilla.

  • Annolanranta -projekti, 1998-1999 (Hapenes-hanke Järviseudun kylissä). Ranta-alueille rakennettiin laituri, nuotiopaikka, uimaranta, uimakopit, veneiden vesillelaskupaikka, jätehuoltopiste ja rantaan johtava tie. Rahoitus; 63500mk, TE- keskus 304, kunta 254, kyläyhdistys 454, 1999. Kylätalon rakentaminen Tarvolan koulun rantaan. Rahoitus: 286 000 mk, josta TE-keskus 30%, kunta 25% ja kylä yhdistys 45%.

  • Viisi ilmoitustaulua kylän eri aluille, 2000.

  • Rantatuvan laituri, 2001. Toteutettu tupahankkeesta erillisenä hankkeena.