Lasten kyläsuunnitelma

Kuva 20. Pihla Honkaniemi, 6. vuotta, uimassa oman kodin rannassa ystävien kanssa.Kyläsuunnitelmaprosessin aikana virisi idea laatia myös lasten oma kyläsuunnitelma, jotta saataisiin myös heidän mielipiteensä kuuluville. Sirkka Hippi ja Eeva-Maija Savola Lappajärvi Life –projektista pitivät yhteistyössä Tarvolan koulun opettajien kanssa teemapäivän kyläsuunnittelusta (24.1.2002). Oppilaat vastasivat omaa kyläänsä koskevaan kysymyssarjaan pienryhmissä ja sen jälkeen kysymykset käytiin läpi yhdessä keskustellen. Yhdessä mietittiin ja keskusteltiin vilkkaasti, mitkä ovat kylän hyviä puolia ja mitä puutteita kylässä on ja "lasten kylätoimikunta" äänesti tärkeimmistä kylällä tehtävistä toimista. Yhdessä pyrittiin myös kehittämään ideoita siitä, mitä lapset voisivat tehdä yhdessä vanhempiensa kanssa kylänsä hyväksi. Tavoitteeksi asetettiin, että lasten kyläsuunnitelma esitellään myös koulun vanhempainillassa.

Kuva 19. Ruska Kantola, 8 vuotta, omassa pihassa rakentamassa lumiukkoa.Koulumatkan turvallisuus puhututti kovasti oppilaita ja vaarallisimmiksi kohdaksi liikenteessä oppilaat nimesivät Länsirannantien, koska siinä autot ajavat lujaa (80km/h) ja erityisesti Nyyssölän mäki koettiin pelottavan vaaralliseksi. Kylän hyviä puolia nousi esiin hämmästyttävän paljon. Niitä ovat lasten mielestä mm. järvi, uimarannat, oma koulu, luistelukenttä, laajat metsät ja hyvä yhteishenki. Eniten lapset toivoivat kylään sisäliikuntatiloja ja kauppaaa. Järvi on lapsille selvästi rakas ja tärkeä elementti kyläympäristössä ja halu pitää siitä huolta heillä on vahva. Mieluisana kohteena pidettiin myös Paalupaikkaa.

Lasten kyläsuunnitelmaan liittyvä kyselylomake ja yhteenveto lasten vastauksista on liitteessä 2.