Kylän verkostoituminen ja muut kylällä toimivat yhdistykset

Kuva 17. Kyläyhdistyksen kesäretkellä Sulkavan sillalla 1996.Tarvolan kylätoimikunta on jäsenenä Etelä-Pohjanmaan kylät ry:ssä ja Kehittämisyhdistys Aisapari ry:ssä.

Tarvolan alueella toimii myös maa- ja kotitalousseura, jossa erityisesti maa- ja kotitalousnaisten toiminta on vilkasta. Myös metsästysseura ja keskustapuolueen paikallisosasto toimivat kylällä. Metsästysseuralla on oma maja Hanhivuorella. Kyläyhdistys on tehnyt yhteistyötä erityisesti metsästysseuran kanssa, esimerkiksi ajokoirakokeiden yhteydessä kyläyhdistys on huolehtinut muonituksesta. Lisäksi Tarvolassa toimii edelleen pari puimuriyhtymää.
 

Kylätoimikunta pyrkii lisäämään yhteistyötä metsästysseuran ja maa- ja kotitalousseuran kanssa. Lisäksi laaditaan suunnitelma, jossa kylän alueella toimivat yhdistykset ja seurat liittyisivät osaksi Tarvolan kyläyhdistystä, kuitenkin säilyttäen kukin oman hallintonsa.