Kylätoimikunta on ehdottanut seuraavia vesiensuojelullisia toimenpiteitä:
  • Kuva 12. Uimareita HautalanlahdellaSöyringinlahden viemäröinti kunnalliseen viemäriverkostoon. Muilla alueilla jättevedet käsitellään kiinteistö- tai kiinteistöryhmäkohtaisesti pienpuhdistamoilla tai maasuodatuskentillä.
  • Söyringinlahden purojen ja laskuojien kartoitus. Tavoittena suojavyohykkeiden perustaminen tarpeellisiin paikkoihin.
  • Söyringinlahden vesi ei vaihdu tehokkaasti. Vaihtumista voidaan parantaa, mikäli rakennetaan kanava lahdenperältä Rapalahteen. Kanavan ei tarvitsisi olla kovin suuri, koska matalan maaston ansiosta ja korkean veden aikaan, vedet kohtaavat jo nykyisessä ojassa.
  • Kylän uimarannan kunnon ylläpitäminen, mm. käymälöiden toiminnan paran- taminen.
  • Kylän alueella on käytössä useita pieniä vedenottamoita, joten pohjavesialueet tulee suojella. Kaikille kiinteistöille tulisi luoda mahdollisuus liittyä yleiseen vesijohtoverkostoon.
  • Sakokaivojen suunnitelmallinen tyhjentäminen. Tällä hetkellä sakokaivot tyhjätään omistajien omasta aloitteesta. Sakokaivot voitaisiin kuitenkin tyhjätä keskitetysti alueittain, jolloin voitaisiin myös pyytää tarjouksia urakoitsijoilta. Toiminnan keskittäminen toisi säästöjä ja myös varmuutta siihen, että sakokaivot tyhjennettäsiin riittävän usein ja että jätevedet tulisivat käsitellyksi oikein.