Haja-asutuksen jätevesien puhdistaminen

Asutus seuraa nauhamaisesti kylän läpi kulkevaa tietä ja merkittävä osa kylän taloista sijaitse tien ja Lappajärven välisellä alueella. Kauimpana järvestä sijaitsevat Luukerin ja Päälysahon talot, noin 2 - 3 km etäisyydellä järvestä. Yhteensä kylässä on 337 omakotitaloa. Mynkelinmäen asuntoalueella sijaitsee omakotitalojen lisäksi useita kerrostaloja.

Kuva 8. Kaivospuhdistamon asennus Valio Ollin tilalla kesällä 1999Kunnan rakentama viemäri ulottuu Mynkelinmäen asuntoalueella. Muualla Tarvolassa jätevedet käsitellään edelleen kiinteistökohtaisesti. Söyrinki on melko tiheään asuttua aluetta, jonne olisi hyvä saada kunnallinen viemäröinti. Jätevedet johdetaan tavallisimmin 2 - 3 saostuskaivon kautta ojaan. 1980-luvulla sakokaivojen jälkeen vaadittiin imeytyskuoppa, joka toimi yleensä noin vuoden. Uusimmissa rakennuksissa saostuskaivojen jälkeen on tehty maaperäsuodatus tai –imeytys 1990-luvulta lähtien. Jätevesien käsittely on toteutettu kunnan terveysviranomaisen vaatimusten mukaisesti aina 1980-luvun lopulle, minkä jälkeen jätevesien kiinteistökohtaisesta käsittelystä on päättänyt kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Kuva 9. Tarvolan koulun jätevedet puhdistetaan maaperäsuodatuksessaKesämökeillä on vielä yleensä kuivakäymälä ja pesuvedet imeytetään maahan. Uusissa mökeissä kuitenkin varustelutaso on noussut ja niissä on usein myös vesi-WC. Nykyisten vaatimusten mukaisesti lähellä rantaa Wc-jätevedet tulee johtaa umpisäiliöön ja harmaat pesuvedet imeyttää maahan.
 

Life –projektissa vuosina 1999-2001 toteutetut Tarvolan kylän haja-asutuksen mallikohteet (Kartta 2)
 
Almen Leena
Annola Harri
Annola Mauri
Ketola Esko
Koskela Matti
Luoma Irma
Olli Helkky
Olli Valio
Perälä Veli-Matti
Tarvolan koulu
In Drän –suodatus
umpikaivo
maaperäsuodatus
Green Pack Sako 10
maaperäimeytys
maaperäsuodatus
maaperäsuodatus
kaivopuhdistamo
Propipe
maaperäsuodatus, johon liittyneet kiinteistöt:
- Levonen Arja
- Kankaanpää Pauli
- Saarimaa Susanna

Mallikohteiden kartta:
 
Kuva 10. Lappajärvi Life -projektin mallikohteiden kartta.