Pohjavesialueet

Tarvolanniemellä sijaitsee merkittävä pohjavesialue, josta kylän asukkaat ottivat vettä aina vuoden 1997 marraskuuhun saakka. Kohonneet veden nitraattipitoisuudet lopettivat veden käytön ja nykyisin niemelle tulee vesi Lappajärven vedenjohto-osuuskunnan kautta kirkonkylän porakaivosta. Kylän alueella sijaitsee yksittäisiä useamman talon yhteisiä vedenottamoja viisi:
 

Heikkilän vesiosuuskunta
Vesiosuuskunta (Back ym.)
Nyyssölän vesiosuuskunta
Murtoniemen vesiyhtymä
Sadeharjun lähde
Söyrinki
Söyrinki
Sadeharju
Murtoperä
8 taloutta
 
Vedenottamot on tehty luonnon lähteisiin. Tarvola onkin melko lähteistä aluetta. Tarvolan kylään tehtyjen yksittäisten kaivojen käytön haittana on useimmiten ollut pohjaveden suuri rautapitoisuus.