JOHDANTO

Kuva 1. Näkymä Tarvolanniemeltä SöyringinlahdelleTarvolan kyläsuunnitelma on laadittu osana Lappajärvi Life projektia, jonka tavoitteena on löytää uusia, taloudellisia ja tehokkaita keinoja järven ja sen valuma-alueen kunnostamiseksi. Lappajärven tilan heikkenemisen myötä alueen asukkaiden kiinnostus ja halu tehdä jotakin järven hyväksi on lisääntynyt. Kokonaisvaltainen kyläsuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös vesiensuojelu, on yksi keino lisätä asukkaiden aktiivisuutta, ympäristövastuullisuutta sekä tietoa yksittäisen asukkaan mahdollisuuksista edistää järven kunnostamista. Lappajärvi Life projekti on kolmivuotinen projekti, joka alkoi 1.7.1999 ja loppuu 31.12.2002.

Tarvolan kylälle on valmistunut ensimmäinen kyläsuunnitelma Hapenes –kyläprojektissa vuonna 1998. Life –projektissa laadittu suunnitelma pohjautuu vanhaan kyläsuunnitelmaan, jota päivitettiin ja laajennettiin käsittämään myös vesiensuojelu ja muut kylää koskettavat ympäristöasiat. Kyläsuunnitelmaa laajennettiin myös liittämällä siihen lasten oma kyläsuunnitelma, jonka avulla haluttiin ottaa huomioon myös heidän näkemyksensä kylän kehittämisestä. Lasten kyläsuunnitelma tehtiin yhteistyössä koulun oppilaiden ja opettajien kanssa.

Tarvolan kyläsuunnitelman laatiminen käynnistyi tammikuussa 2001. Suunnittelutyöryhmään kuului noin 10 kyläläistä (liite 4). Työryhmä kokoontui kuusi kertaa. Kokoukset ovat olleet avoimia kaikille kyläläisille. Kyläsuunnitelman toimittivat Sirkka Hippi ja Eeva-Maija Savola ja suunnitelman kartat on työstänyt Juha-Matti Markkola Lappajärvi Life projektista. Lappajärvi Life projekti vastasi kyläsuunnitelman painatuksesta. Kyläsuunnitelma jaetaan Tarvolan kylän jokaiseen talouteen ja sitä esitellään ja käytetään kylän yleiskokouksissa.

Lappajärvi Life projektissa kyläsuunnitelmat laadittiin myös Vimpelin Lakaniemi-Pokelan kylään selä Luoma-ahon kylään Alajärvelle.