KYLÄYHDISTYS


Kyläyhdistyksen toiminta
 
Kyläyhdistys toimii erittäin aktiivisesti huolimatta siitä, että alue jakaantuu useaan "pikkukylään", joissa asuvilla on aika vähän tekemistä muiden taloryhmien asukkaiden kanssa. Tarvolan kylän rajoja voisi kylätoiminnan kannalta tulevaisuudessa tarkentaa. Tarvolan kylän kyläsuunnitelman voi avata tästä.
 
Kyläyhdistyksen toiminnan painopistealueet: tärkeimmiksi koetaan kylän keskustelutilaisuudet (joka toinen viikko tupailta), kehittämissuunnitelmat ja kaava-asiat, toimitilojen hankkiminen, ympäristön kohennustalkoot ja viimeisenä viihde. Nuoria on kylätoimintaan vaikea saada mukaan. Esim. kylän retkille ei ole paljon nuoria tulijoita. Yhteistyö kunnan kanssa toimii hyvin.

Muista yhdistyksistä maa- ja kotitalousseura, erityisesti maa- ja kotitalousnaiset toimivat ahkerasti. Alueella on myös oma Kepun paikallisosasto ja metsästysseura. Sillä on mm. oma maja. Pari puimuriyhtymääkin on vielä olemassa. Kyläyhdistys on tehnyt yhteistyötä erityisesti metsästysseuran kanssa mm. ajokoirakokeiden yhteydessä kyläyhdistys on huolehtinut muonituksesta. Kyläläiset kokevat, että kyläyhdistys on voinut vaikuttaa aika tavalla alueen elinoloihin. Sen kokouksista on lähtenyt mm. salaojitussuunnitelmat, metsäautotiet, metsänhoitosuunnitelmat yms. käytännönläheiset asiat. Em. koetaan kylän tärkeimpinä saavutuksina.

Tarvolassa on upeaa maalaismaisemaa (Tarvolanniemi, Lantelanaukea), jota pitäisi varjella ja ohjailla asutusta jo ennestäänkin rakennettujen alueiden yhteyteen. Kaavoitusta ollaankin ulottamassa ainakin Tarvolanniemeen saakka. Elinympäristön parantaminen ja mm. Lappajärven suojelu on kylläkin koettu aivan oikeutetusti merkittäväksi kylätoiminnan aiheiksi. Muutenkin kyläläiset yrittävät itsekin parantaa vapaa-ajanviettomahdollisuuksiaan mm. patikkareittiä rakentamalla. Vapaa-ajanviettomahdollisuuksien parantaminen ja yleisen viihtyisyyden lisääminen voisivat saada yhä useamman mökkiläisen muuttamaan loma-asuntonsa ympärivuoden asuttavaksi ja ennenpitkää, viimeistään eläkkeelle siirtyessään muuttamaan Lappajärven rantamille.

Tarvolan kylä on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:
- Etelä-Pohjanmaan kylät Ry
- Kehittämisyhdistys aisapari Ry